Strona główna » Dokumenty » Przetargi użytkownik: gość
MOPS Oława
 Godziny Urzędowania
 Organizacja MOPS
 Deklaracja dostępności
 Plan Zamówień Publicznych
Sekcja Pomocy Środowiskowej
 Aktualności
 Wykaz ulic
 Terminy wypłat
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
 Aktualności
 Terminy wypłat
 Druki do pobrania
Dodatki Mieszkaniowe
 Aktualności
Kasa
 Godziny pracy
 Terminy wypłat
 Statystyka
Aktualności
 AKTUALNOŚCI
Dokumenty
 Komunikaty
 Nabór na wolne stanowiska pracy
 Oferty Inwestycyjne
 Konkursy
 Przetargi
 Sprawozdania finansowe
 Zarządzenia
Mapa serwisu
Statystyka stron
Inne

Ogłoszenie o przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Z dnia 2010/5/24
Ważne od 2010/5/24
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie ogłasza przetarg nieograniczony, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest:zorganizowanie i przeprowadzenie następujących usług szkoleniowych: Część I: 1) zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Malarz-Tapeciarz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu systemowego pn. „Zainwestuj w lepsze jutro” (Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) dla 11 osób, Część II: 1) zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Opiekun osób starszych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego projektu systemowego pn. „Zainwestuj w lepsze jutro” (Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) dla 17 osób, 1. Oferty należy przesłać na adres – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , 55-200 Oława, ul. 1-go Maja 11 lub złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie w godz.7.00-15.00 2. Termin złożenia ofert – 01.06.2010r. godz.12.00. 3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie bez jej otwierania. 4. Termin otwarcia ofert – 01.06.2010r. godz.12.15. 5. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie. Szczegóły i pełna treść zamówienia w załączonej dokumentacji
Wytwarzający informację Ewa Romańczuk
Publikujący informację Ewa Romańczuk
Odpowiedzialny za treść Ewa Romańczuk
Elementy podrzędne (11)
plik ogloszenie1
plik SIWZ
plik załącznik nr 1
plik załacznik nr 2
plik załącznik nr 3
plik załącznik nr 4
plik załącznik nr 5
plik załącznik nr 6
plik załącznik nr 7
plik załącznik nr 8
plik załącznik nr 9

Biuletyn redaguje:licznik: 149443 odwiedzin


Wyszukaj


aktualności
08-05-2024: Sprawozdanie finansowe 2023 więcej...
24-07-2023: Wynik naboru - Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej więcej...
18-07-2023: Lista kandydatow - nabór Kierownik Pomoc Środowiskowa więcej...
18-07-2023: Nabór Kierownik SR FA DM więcej...
18-07-2023: Wyniki naboru Kierownik SR FA DM więcej...
30-06-2023: Nabór - kierownik ds SR DM FA więcej...
30-06-2023: Wynik naboru - kierownik SR FA DM więcej...
27-06-2023: Nabor na stanowisko INFORMATYK więcej...
27-06-2023: Nabor na stanowisko Kierownik sekcji swiadczen i pomocy srod. więcej...
27-06-2023: Wyniki naboru INFORMATYK więcej...