logowanie: administracja kontem : przeglądarka poczty     użytkownik: gość
Telvinet
o nasusługikliencibaza firmkontakt 
  

Strona główna > Dokumenty > Komunikaty

komunikat

folder

Elementy podrzędne (22)
folder Konkursy
dokument 2017/7/28 Informacja o wynikach naboru
dokument 2017/2/13 Nabór na stanowisko pracy Pracownik Socjalny
dokument 2016/5/19 Prace spolecznie użyteczne
dokument 2016/5/19 Projekt socjalny
dokument 2016/4/5 Praca na zastępstwo - Pracownik socjalny
dokument 2016/3/29 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
dokument 2016/3/23 Lista osób spełniajacych wymagania formalne naboru
dokument 2016/3/8 Ogłoszenie o naborze - sekcja świadczeń rodzinnych
dokument 2015/12/9 Wyniki naboru Partnera do projektu spoza sektora finansów publicznych
dokument 2015/12/2 Spotkanie z psychologiem dla osób 65+
dokument 2015/11/13 Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu spoza sektora finansów publicznych
dokument 2015/10/9 Program Aktywizacja i Integracja
dokument 2014/3/21 Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Oławie
dokument 2013/10/23 Projekt zmian w systemie pomocy społecznej, proponowany przez MPiPS od roku 2014
dokument 2013/10/21 Dodatek Energetyczny 2014
dokument 2013/10/17 Pomoc prawna, psychologiczna i finansowa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
dokument 2013/2/1 Kryteria dochodowe - zasiłek rodzinny
dokument 2013/1/31 Kryteria dochodowe - zmiana 2013
dokument 2013/1/15 Nabór do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Zainwestuj w lepsze jutro.
dokument 2012/12/5 Wigilia 2012 - Ośrodek nieczynny
dokument 2011/10/26 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 171/0050/2011 Burmistrza Miasta Oława

Zarządzenie Nr 171/0050/2011 Burmistrza Miasta Oława
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie przeprowadzenia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej polegających na:

świadczeniu usług opiekuńczych i pecjalistycznych usług opiekuńczych w terminie: 1.11.2011– 31.10.2014 roku.

Na podstawie art.25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2009 Nr 175, poz.1362 z późn. zm) oraz rozdziału drugiego ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011r., Nr 6, poz. 25)uchwały nr XVI/141/07 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Oława z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego;
zarządzam, co następuje:
§1
Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej polegających na:
świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych .
§2
Warunki konkursu określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Oława
Franciszek Październik

warunki_PCK.docwarunki_PCK.docwarunki_PCK.doc
nawigacja
MOPS Oława
Sekcja Pomocy Środowiskowej
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Dodatki Mieszkaniowe
Kasa
Aktualności
Dokumenty
Komunikaty
Nabór na wolne stanowiska pracy
Oferty Inwestycyjne
Konkursy
Przetargi
Uchwały
Zarządzenia
Mapa serwisu
Statystyka stron
Inne

Panel administracyjny
przeglądarka poczty (połączenie szyfrowane)
przeglądarka poczty
(połączenie nieszyfrowane)
panel administracyjny
(połączenie szyfrowane)
panel administracyjny
(połączenie nieszyfrowane)
zmiana hasła skrzynki pocztowej