Strona główna » MOPS Oława » Deklaracja dostępności użytkownik: gość
MOPS Oława
 Godziny Urzędowania
 Organizacja MOPS
 Deklaracja dostępności
 Plan Zamówień Publicznych
Sekcja Pomocy Środowiskowej
 Aktualności
 Wykaz ulic
 Terminy wypłat
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
 Aktualności
 Terminy wypłat
 Druki do pobrania
Dodatki Mieszkaniowe
 Aktualności
Kasa
 Godziny pracy
 Terminy wypłat
 Statystyka
Aktualności
 AKTUALNOŚCI
Dokumenty
 Komunikaty
 Nabór na wolne stanowiska pracy
 Oferty Inwestycyjne
 Konkursy
 Przetargi
 Sprawozdania finansowe
 Zarządzenia
Mapa serwisu
Statystyka stron
Inne

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

W załaczeniu przedstawiamy raport dotyczący roku 2020, opublikowany na stronach GUS w dniu 31-03-2021

Raport_2020_o_stanie-zapewniania_dostepnosci.pdfRaport_2020_o_stanie-zapewniania_dostepnosci.pdfRaport_2020_o_stanie-zapewniania_dostepnosci.pdf

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych . Oświadczenie w sprawie dostępności  ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.mops.olawa.ig.pl/  
Dane teleadresowe jednostki:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie
Ul. 3 Maja 18 g/u
55-200 Oława
Telefon: 71 726 36 46
Email: mopsolawa@poczta.onet.pl
Data publikacji strony internetowej 2010-07-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2023-03-31 to jednocześnie data  umieszczenia aktualnej deklaracji.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
*zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

* linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości,
* pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Z oczywistych względów nie dotyczy to przypadków kiedy zamieszczane są formularze lub ich wzory do wypełnienia. 

Niektóre pliki PDF są w formie skanów – zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej. Nieczytelne przez czytniki ekranu pliki PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/
W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do MOPS w Oławie nr tel. 71 726 36 46 (sekretariat)  w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:
podwyższony kontrast
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
mapa strony
fokus wokół elementów nawigacyjnych

Deklarację sporządzono dnia 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności Cezary Mirecki
e-mail: info@mopsolawa.pl
telefon 71 726 36 46
Procedura wnioskowo skargowa.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komórki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie znajdują się w jednym budynku przy ulicy 3  Maja 18 g/u na parterze. Budynek podzielony jest na dwie części - A i B oddzielone od siebie niezależną klatką schodową prowadzącą do mieszkań znajdujących się na pierwszym piętrze budynku.

teren wokół budynku jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami,
wejścia do budynku znajdują się od strony podwórka, wejścia znajdują się na poziomie nawierzchni podwórka,
wejścia do budynków są dwa, oznaczone jako wejście do budynku A i wejście do budynku B,
w budynku A interesantów przyjmują pracownicy socjalni, natomiast w budynku B znajdują się pozostałe komórki organizacyjne Ośrodka,
przed budynkiem znajduje się parking wyłożony kostką brukową,
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w odległości około 30 metrów od wejścia do budynku,
wejścia do budynku nie są zadaszone,
w całym budynku zajmowanym przez MOPS nie ma schodów,
toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w budynku B,
biuro podawcze, punkt obsługi interesanta oraz sekretariat znajdują się na parterze budynku,
na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem,
w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
w budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego  lub tłumacza – przewodnika przy załatwianiu spraw w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie.

Klient uprawniony zobowiązany jest zgłosić chęć do skorzystania z usługi ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie takie może być dokonane:
mailem na adres mopsolawa@poczta.onet.pl
na elektroniczną skrzynkę podawczą (http:// epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=MOPSOLAWA
pisemnie na adres Ośrodka (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, ul. 3 Maja 18 g/u, 55-200 Oława,
osobiście,
telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej (tel. Sekretariatu 71 726 36 46)Biuletyn redaguje:licznik: 7368 odwiedzin


Wyszukaj


aktualności
08-05-2024: Sprawozdanie finansowe 2023 więcej...
24-07-2023: Wynik naboru - Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej więcej...
18-07-2023: Lista kandydatow - nabór Kierownik Pomoc Środowiskowa więcej...
18-07-2023: Nabór Kierownik SR FA DM więcej...
18-07-2023: Wyniki naboru Kierownik SR FA DM więcej...
30-06-2023: Nabór - kierownik ds SR DM FA więcej...
30-06-2023: Wynik naboru - kierownik SR FA DM więcej...
27-06-2023: Nabor na stanowisko INFORMATYK więcej...
27-06-2023: Nabor na stanowisko Kierownik sekcji swiadczen i pomocy srod. więcej...
27-06-2023: Wyniki naboru INFORMATYK więcej...