Strona główna » Sekcja Pomocy Środowiskowej » Aktualności użytkownik: gość
MOPS Oława
  Godziny Urzędowania
  Organizacja MOPS
  Kontakt
Sekcja Pomocy Środowiskowej
  Aktualności
  Wykaz ulic
  Terminy wypłat
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
  Aktualności
  Terminy wypłat
  Druki do pobrania
Dodatki Mieszkaniowe
  Aktualności
Kasa
  Godziny pracy
  Terminy wypłat
  Statystyka
Aktualności
  AKTUALNOŚCI
Dokumenty
  Komunikaty
  Nabór na wolne stanowiska pracy
  Oferty Inwestycyjne
  Konkursy
  Przetargi
  Sprawozdania finansowe
  Zarządzenia
Mapa serwisu
Statystyka stron
Inne

Kryteria dochodowe od 1-10-2015

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku ustalone zostały:

1. kryteria dochodowe.

a/ dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł

b/ dla osoby w rodzinie - 514 zł

2. Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a/ maksymalna kwota zasiłku stałego - 604 zł

b/ kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - 288 zł

Projekt zmian w systemie pomocy społecznej proponowany przez MPiPS od 2014 roku

Zainteresowanym przedstawiamy w załączeniu projekt zmian w systemie pomocy społecznej, proponowany przez MPiPS od roku 2014

Projekt_zmian_w_pomocy_spolecznej.pdfProjekt_zmian_w_pomocy_spolecznej.pdfProjekt_zmian_w_pomocy_spolecznej.pdf

Kryteria dochodowe 2013

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku ustalone zostały:

1. kryteria dochodowe.

a/ dla osoby samotnie gospodarującej - 542 zł

b/ dla osoby w rodzinie - 456 zł

2. Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a/ maksymalna kwota zasiłku stałego - 529 zł

b/ kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - 250 zł

Renciści socjalni będą mogli więcej zarobić

Sejm uchwalił 30 sierpnia 2011 r. ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Podwyższa ona kwotę dopuszczalnego przychodu z 30 proc. na 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zmiana umożliwia rencistom socjalnym osiąganie zarobków i innych dochodów w kwocie znacznie wyższej, niż do tej pory, bez zawieszania renty przez ZUS. Nowelizacja zbliży zasady zawieszalności renty socjalnej do tych, które obowiązują w systemie powszechnym. Obecnie 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia to kwota 2.426,50 zł.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. Do tego czasu ZUS dostosuje swój system informatyczny do zmienionego przepisu.

Kryteria dochodowe 2009-2012

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej nie zmieniają się !
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych, z pomocy społecznej (Dz.U. nr 127, poz. 1055). w latach 2009-2012 nie zmieni się wysokość kryteriów dochodowych.
Będą one wynosić nadal:
- 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
- 351 zł na osobę w rodzinie.
Nie zmieni się też wysokość uzależnionych od progów dochodowych świadczeń tj.:
Zasiłek stały w maksymalnej wysokości pozostanie na poziomie
444 zł.
Ponadto kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 207 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 października 2009 r.


Biuletyn redaguje:licznik: 4117 odwiedzin


Wyszukaj


aktualności
10-06-2019: Nabór Referent ds Świadczeń Rodzinnych więcej...
13-05-2019: Nabór - pracownik socjalny więcej...
09-05-2019: Sprawozdanie finansowe 2018 więcej...
25-03-2019: Ogłoszenie o wynikach naboru - referent w dziale księgowości więcej...
20-03-2019: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne -referent w dziale księgowości więcej...
26-02-2019: Informacja o wynikach naboru więcej...
26-02-2019: Ogłoszenie o naborze- referent w dziale księgowości więcej...
18-02-2019: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - referent dział księgowości więcej...
30-01-2019: Ogłoszenie wyników w naborze na stanowisko referent ds pracowniczych więcej...
28-01-2019: Lista_kandydatów_nabór_referent_ds_pracowniczych więcej...