Strona główna » Sekcja Pomocy Środowiskowej » Aktualności użytkownik: gość
MOPS Oława
 Godziny Urzędowania
 Organizacja MOPS
 Deklaracja dostępności
 Plan Zamówień Publicznych
Sekcja Pomocy Środowiskowej
 Aktualności
 Wykaz ulic
 Terminy wypłat
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
 Aktualności
 Terminy wypłat
 Druki do pobrania
Dodatki Mieszkaniowe
 Aktualności
Kasa
 Godziny pracy
 Terminy wypłat
 Statystyka
Aktualności
 AKTUALNOŚCI
Dokumenty
 Komunikaty
 Nabór na wolne stanowiska pracy
 Oferty Inwestycyjne
 Konkursy
 Przetargi
 Sprawozdania finansowe
 Zarządzenia
Mapa serwisu
Statystyka stron
Inne

Kryteria dochodowe od 1-10-2015

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku ustalone zostały:

1. kryteria dochodowe.

a/ dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł

b/ dla osoby w rodzinie - 514 zł

2. Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a/ maksymalna kwota zasiłku stałego - 604 zł

b/ kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - 288 zł

Projekt zmian w systemie pomocy społecznej proponowany przez MPiPS od 2014 roku

Zainteresowanym przedstawiamy w załączeniu projekt zmian w systemie pomocy społecznej, proponowany przez MPiPS od roku 2014

Projekt_zmian_w_pomocy_spolecznej.pdfProjekt_zmian_w_pomocy_spolecznej.pdfProjekt_zmian_w_pomocy_spolecznej.pdf

Kryteria dochodowe 2013

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku ustalone zostały:

1. kryteria dochodowe.

a/ dla osoby samotnie gospodarującej - 542 zł

b/ dla osoby w rodzinie - 456 zł

2. Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a/ maksymalna kwota zasiłku stałego - 529 zł

b/ kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - 250 zł

Renciści socjalni będą mogli więcej zarobić

Sejm uchwalił 30 sierpnia 2011 r. ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Podwyższa ona kwotę dopuszczalnego przychodu z 30 proc. na 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zmiana umożliwia rencistom socjalnym osiąganie zarobków i innych dochodów w kwocie znacznie wyższej, niż do tej pory, bez zawieszania renty przez ZUS. Nowelizacja zbliży zasady zawieszalności renty socjalnej do tych, które obowiązują w systemie powszechnym. Obecnie 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia to kwota 2.426,50 zł.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. Do tego czasu ZUS dostosuje swój system informatyczny do zmienionego przepisu.

Kryteria dochodowe 2009-2012

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej nie zmieniają się !
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych, z pomocy społecznej (Dz.U. nr 127, poz. 1055). w latach 2009-2012 nie zmieni się wysokość kryteriów dochodowych.
Będą one wynosić nadal:
- 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
- 351 zł na osobę w rodzinie.
Nie zmieni się też wysokość uzależnionych od progów dochodowych świadczeń tj.:
Zasiłek stały w maksymalnej wysokości pozostanie na poziomie
444 zł.
Ponadto kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 207 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 października 2009 r.


Biuletyn redaguje:licznik: 5631 odwiedzin


Wyszukaj


aktualności
08-05-2024: Sprawozdanie finansowe 2023 więcej...
24-07-2023: Wynik naboru - Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej więcej...
18-07-2023: Lista kandydatow - nabór Kierownik Pomoc Środowiskowa więcej...
18-07-2023: Nabór Kierownik SR FA DM więcej...
18-07-2023: Wyniki naboru Kierownik SR FA DM więcej...
30-06-2023: Nabór - kierownik ds SR DM FA więcej...
30-06-2023: Wynik naboru - kierownik SR FA DM więcej...
27-06-2023: Nabor na stanowisko INFORMATYK więcej...
27-06-2023: Nabor na stanowisko Kierownik sekcji swiadczen i pomocy srod. więcej...
27-06-2023: Wyniki naboru INFORMATYK więcej...