Strona główna » Dokumenty » Przetargi użytkownik: gość
MOPS Oława
 Godziny Urzędowania
 Organizacja MOPS
 Deklaracja dostępności
 Plan Zamówień Publicznych
Sekcja Pomocy Środowiskowej
 Aktualności
 Wykaz ulic
 Terminy wypłat
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
 Aktualności
 Terminy wypłat
 Druki do pobrania
Dodatki Mieszkaniowe
 Aktualności
Kasa
 Godziny pracy
 Terminy wypłat
 Statystyka
Aktualności
 AKTUALNOŚCI
Dokumenty
 Komunikaty
 Nabór na wolne stanowiska pracy
 Oferty Inwestycyjne
 Konkursy
 Przetargi
 Sprawozdania finansowe
 Zarządzenia
Mapa serwisu
Statystyka stron
Inne

Sprawozdanie finansowe 2023

Z dnia 2024/5/8
Ważne od 2024/5/8
Wytwarzający informację Ewa Romańczuk
Publikujący informację Ewa Romańczuk
Odpowiedzialny za treść Ewa Romańczuk
Elementy podrzędne (221)
plik ogloszenie1
plik SIWZ
plik załącznik nr 3
plik załącznik nr 5
plik załącznik nr 7
plik załącznik nr 8
plik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych.doc
plik SIWZ
plik Załącznik nr 2
plik Załącznik nr 4
plik Załącznik nr 5
plik Załącznik nr 6
plik Załącznik nr 7
plik SIWZ.pdf
plik zal.1.pdf
plik zal.4.pdf
plik zal.5.pdf
plik Czesc II zawiadomienie o rozstrzygnieciu postepowania.pdf
plik Ogloszenie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie uslug szkoleniowych.pdf
plik SIWZ.doc
plik Zał. Nr 1 Formularz ofertowy.doc
plik Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
plik Zał. Nr 3 wykaz zrealizowanych usług szkoleniowych.doc
plik Zał. Nr 4 wykaz kadry dydaktycznej.doc
plik Zał. Nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
plik Zał. Nr 7 wzór umowy.doc
plik Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf
plik Zalacznik.doc
plik Zał. Nr 8 szczegółowy program szkolenia.doc
plik siwz.doc
plik SIWZ kurs pierwsza pomoc przedmedyczna.doc
plik ogłoszenie.pierwsza pomoc.pdf
plik Zał. Nr 1 formularz ofertowy.doc
plik Zał. Nr 4 wykaz osob, ktore beda uczestniczyc w wykony_waniu zamowienia.doc
plik Zał. Nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
plik ogłoszenie świadomy siebie i innych.pdf
plik Zał. Nr 1 formularz ofertowy.doc
plik Zał. Nr 4 wykaz osób, które będą uczestn_iczyć w wykonywaniu zamówienia.doc
plik Zał. Nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
plik Zał. Nr 6 wzór umowy.doc
plik ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf
plik Za._Nr_4a_wykaz_osob_ktore_beda_uczestniczyc_w_wykony_waniu_zamowienia-1.doc
plik zmiana treści SIWZ - szkolenie świadomy siebie i innych.pdf
plik wyjaśnienia treści SIWZ - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.pdf
plik zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty - warsztaty psychospołeczne połaczone z profilaktyką zdrowotną ŚWIADOMY SIEBIE I
plik New filePIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA-WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf
plik ogłoszenie warsztaty rozwoju osobistego .pdf
plik SIWZ warsztaty rozwoju osobistego.doc
plik Zał. Nr 1 formularz ofertowy.doc
plik Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
plik Zał. Nr 3 wykaz usług.doc
plik Zał. Nr 4 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc
plik Zał. Nr 6 wzór umowy.doc
plik wybór najkorzystniejszej oferty warsztaty rozwoju osobistego.pdf
plik Warsztaty_rozwoju_osobistego_ponowny_wybor_oferty.pdf
plik Nabor 2013
plik SIWZ warsztaty pn. „Zajęcia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym”.doc
plik Zał. Nr 1 formularz ofertowy.doc
plik Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
plik Zał. Nr 4 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc
plik Zał. Nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
plik Zał. Nr 6 wzór umowy.doc
plik ogloszenie_przeprowadzenie_warsztatow.pdf
plik zmiana treści SIWZ.doc
plik Zal. Nr 1a formularz ofertowy.doc
plik Zal. Nr 8 informacja o przynalezności do grupy kapitalowej.doc
plik Zal. Nr 1 formularz ofertowy.doc
plik Zal. Nr 6 informacja o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc
plik Zal. Nr 8 szczegolowy program szkolenia.doc
plik ogloszenie_kurs_umiem_ratowac.pdf
plik SIWZ kurs_umiem ratowac.doc
plik Zal. Nr 1 formularz ofertowy.doc
plik Zal. Nr 2 oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc
plik Zal. Nr 4 wykaz osob, ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc
plik Zal. Nr 5 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
plik Zal. Nr 6 informacja o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc
plik Zal. Nr 8 szczegolowy program kursu.doc
plik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty warsztaty rozwoju osobistego.JPG
plik Ogloszenie_kurs_obslugi_CNC.pdf
plik Zal. Nr 1 formularz ofertowy.doc
plik Zal. Nr 2 oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc
plik Zal. Nr 3 wykaz usług.doc
plik Zal. Nr 4 wykaz osob, ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc
plik Zal. Nr 7 wzor umowy.doc
plik SIWZ kursy zawodowe.doc
plik Zal. Nr 1 formularz ofertowy.doc
plik Zal. Nr 3 wykaz usług.doc
plik Zal. Nr 4 wykaz osob, ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc
plik Zal. Nr 5 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
plik Zal. Nr 6 informacja o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc
plik Zal. Nr 7 wzor umowy.doc
plik Zal. Nr 7 nowy wzor umowy.doc
plik zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
plik Ogloszenie_kurs_Przedsiebiorczosci.pdf
plik siwz kurs przedsiebiorczosci.pdf
plik Zal. Nr 1 formularz ofertowy.doc
plik Zal. Nr 2 oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc
plik Zal. Nr 3 wykaz uslug.doc
plik Zal. Nr 4 wykaz osob, ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc
plik Zal. Nr 5 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
plik Zal. Nr 6 informacja o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc
plik Zal. Nr 7 oswiadczenie podmiotu trzeciego-1.doc
plik Zal. Nr 8 wzor umowy.doc
plik Zal. Nr 2 oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu-1.doc
plik Zal. Nr 3 wykaz uslug.doc
plik Zal. Nr 4 wykaz osob, ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia-1.doc
plik Zal. Nr 5 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
plik Zal. Nr 6 informacja o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc
plik Zal. Nr 8 wzor umowy.doc
plik Ogloszenie_kurs_sprzedawca.pdf
plik siwz sprzedawca z modulem obslugi kasy fiskalnej.pdf
plik Zal. Nr 1 formularz ofertowy.doc
plik Zal. Nr 2 oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc
plik Zal. Nr 3 wykaz uslug.doc
plik Zal. Nr 5 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
plik Zal. Nr 6 informacja o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc
plik Zal. Nr 8 wzor umowy.doc
plik Zal. Nr 1 formularz ofertowy.doc
plik Zal. Nr 5 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
plik Zal. Nr 6 informacja o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc
plik Zal. Nr 7 oswiadczenie podmiotu trzeciego.doc
plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usłu_ga przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi _kasy fiskalnej.
plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- usług_a przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości.pdf
plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- kurs obsługi komputera dla początkujących.pdf
plik Pomoc_pokrzywdzonym_przestepstwem.pdf
plik DodatekEnergetyczny_2014.pdf
plik Poradnik dla osob doznajacych przemocy.pdf
plik procedura i formularze Niebieska Karta.pdf
plik ogloszenie_20140410.pdf
plik siwz_warsztaty_rozwoju_zawodowego_oraz_warszty_rozwoju_osobistego.doc
plik Zal._Nr_4_wykaz_osob_ktore_beda_uczestniczyc_w_wykonywaniu_zamowienia.doc
plik Zal._Nr_7_oswiadczenie_podmiotu_trzeciego.doc
plik Zal._Nr_8_wzor_umowy.doc
plik Zal._Nr_1_formularz_ofertowy.doc
plik Zal._Nr_3_wykaz_uslug.doc
plik Zal._Nr_5_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
plik Zal._Nr_6_informacja_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
plik Zal._Nr_7_oswiadczenie_podmiotu_trzeciego.doc
plik Kurs przedsiębiorczości_ogloszenie
plik siwz_kurs_komputerowy_przedsiebiorczości
plik Zal._Nr_2_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu
plik Zal._Nr_3_wykaz_osob_ktore_beda_uczestniczyc_w_wykonywaniu_zamowienia
plik Zal._Nr_7_wzor_umowy
plik Zal._Nr_6_oswiadczenie_podmiotu_trzeciego
plik Asystent rodziny_ogloszenie
plik siwz_szkolenie_asystent_rodziny
plik Zal._Nr_6_oswiadczenie_podmiotu_trzeciego
plik Zal._Nr_7_wzor_umowy
plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
plik siwz_szkolenie_asystent_rodziny.doc
plik Zal._Nr_2_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc
plik Zal._Nr_4_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
plik Zal._Nr_5_informacja_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
plik Zal._Nr_7_wzor_umowy.doc
plik siwz dwumodulowy kurs nowoczesny magazynier z obsluga-wozkow widlowych.doc
plik Zal._Nr_1_formularz_ofertowy.doc
plik Zal._Nr_2_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc
plik Zal._Nr_4_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
plik Zal._Nr_6_oswiadczenie_podmiotu_trzeciego.doc
plik Zal._Nr_7_wzor_umowy.doc
plik Zamowienie_usluga_przepr_szkolenia_prawo_jazdy_katB.pdf
plik siwz_szkolenie_prawo_jazdy_kat_B.doc
plik Zal._Nr_1_formularz_ofertowy.doc
plik Zal._Nr_2_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc
plik Zal._Nr_3b_wykaz_osob_ktore_beda_uczestniczyc_w_wykonywaniu_zamowienia.doc
plik Zal._Nr_4_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
plik Zal._Nr_5_informacja_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
plik Zal._Nr_6_oswiadczenie_podmiotu_trzeciego.doc
plik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_usługa prawo jazdy kat B
plik Lista Kandydatów DM
plik Lista Kandydatow
plik Referent_ds_pracowniczych
plik Nabor_referent_ksiegowosc.pdf
plik Nabor_20190110
plik Ogloszenie_o_naborze_20190226
plik Sprawozdanie_finansowe_2018
plik Referent_ds_SR20190610a
plik Referent_ds_SR20190610b
plik nabor_pracownik_socjalny
plik Nabor_asystent_rodziny_20190723
plik nabor_referent_ds_swiadczen
plik kandydaci_nabor_sr 2020
plik Wyniki_naboru_referent_SR
plik Ogloszenie o naborze_ref ds swiadcz
plik Lista_kandydatow
plik Wynik_naboru_referent_ds_swiadczen
plik Sprawozdanie finansowe za 2020
plik SKMBT_C35210715065600
plik S45C-521110409370
plik Sprawozdanie finansowe za 2021 r
plik Referent_kadry_place_202206
plik Wyniki_naboru_referent_ds_kadr
plik SKMBT_C35220826083400
plik Lista_kandydatow
plik Wyniki_naboru
plik Ogloszenie_o_naborze_sr_fa_dm.pdf
plik Ogłoszeni_pracowniksocjalny
plik Wynik_naboru_kierownik_SRDM
plik Wyniki_naboru_KierSRFA20230111
plik Nabor_kier_SRFADM20230206
plik Ogłoszenie_20220306
plik Nabor_kier_SR_FA_DM
plik Nabor_ref_adm_ksieg
plik SKMBT_C35230421085300
plik SKMBT_C35230504131100
plik SKMBT_C35230504131101
plik SKMBT_C35230504131000
plik SKMBT_C35230510094300
plik SKMBT_C35230510094700
plik Wynik_kier_sr_fa_dm
plik Wynik_kier_ss_ps
plik Wynik_informatyk
plik Wynik_bhp
plik Nabor_informatyk
plik SKMBT_C35230606100900
plik Nabor_kierownik SR FA DM
plik Kierownik_SW
plik Nabor_kierownik_SRFADM
plik Kandydaci_pomoc
plik Ogloszenie_SRFADM
plik Sprawozdanie finansowe za 2023.pdf
 • Edytuj dokument
 • Stwórz nowy załącznik
 • Dołącz tutaj istniejący plik (z listy)
 • Dołącz ten obiekt do folderu (z drzewa)
 • Przenieś do kosza
 • Powrót do strony głównej.

 • Biuletyn redaguje:  licznik: 149416 odwiedzin


  Wyszukaj


  aktualności
  08-05-2024: Sprawozdanie finansowe 2023 więcej...
  24-07-2023: Wynik naboru - Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej więcej...
  18-07-2023: Lista kandydatow - nabór Kierownik Pomoc Środowiskowa więcej...
  18-07-2023: Nabór Kierownik SR FA DM więcej...
  18-07-2023: Wyniki naboru Kierownik SR FA DM więcej...
  30-06-2023: Nabór - kierownik ds SR DM FA więcej...
  30-06-2023: Wynik naboru - kierownik SR FA DM więcej...
  27-06-2023: Nabor na stanowisko INFORMATYK więcej...
  27-06-2023: Nabor na stanowisko Kierownik sekcji swiadczen i pomocy srod. więcej...
  27-06-2023: Wyniki naboru INFORMATYK więcej...