przetarg

folder

Elementy podrzędne (55)
dokument 2014/10/2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kurs prawa jazdy kat B
dokument 2014/9/24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa przeprowadzenia dwumodułowego kursu Nowoczesny magazynier
dokument 2014/9/12 ogłoszenie o zamówieniu - usługa przeprowadzenia szkolenia prawo jazdy kategoria B
dokument 2014/9/10 Ogłoszenie - usługa przeprowadzenia dwumodułowego kursu Nowoczesny magazynier z obsługą programów magazynowych oraz obsługą wózków jezdniowych
dokument 2014/9/1 Unieważnienie postępowania Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia asystent rodziny
dokument 2014/8/28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa przeprowadzenia kursów zawodowych
dokument 2014/8/20 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia asystent rodziny
dokument 2014/8/19 Unieważnienie postępowania Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia asystent rodziny
dokument 2014/8/8 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej
dokument 2014/8/5 ogłoszenie o zamówieniu - usługa przeprowadzenia kursów zawodowych z podziałem na 2 części
dokument 2014/8/5 Ogłoszenie o zamówieniu - usługa Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia asystent rodziny
dokument 2014/7/17 Ogłoszenie o zamówieniu - usługa przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej
dokument 2014/4/30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Usługa przeprowadzenia warsztatów
dokument 2014/4/10 Ogłoszenie o zamówienie - Usługa przeprowadzenia warsztatów
dokument 2013/10/11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa przeprowadzenia zawodowego dwumodułowego kursu pn. Nowoczesny magazynier z obsługą programów magazynowych oraz obsługą wózków jezdniowych
dokument 2013/10/4 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- usługa przeprowadzenia kursu obsługi komputera i Internetu dla początkujących.
dokument 2013/9/30 Ogłoszenie o zamówieniu - usługa przeprowadzenia dwumodułowego kursu pn. "Nowoczesny magazynier z obsługą programów magazynowych oraz obsługą wózków jezdniowych
dokument 2013/9/30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej.
dokument 2013/9/30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości
dokument 2013/9/11 Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości(księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności)
dokument 2013/9/11 Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa przeprowadzenia kursu obsługi komputera i Internetu dla początkujących
dokument 2013/9/11 Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa przeprowadzenia kursu zawodowego Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej
dokument 2013/9/2 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Przeprowadzenie kursów zawodowych
dokument 2013/8/29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC"
dokument 2013/8/16 Zmiana treści SIWZ do postępowania Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC"
dokument 2013/8/14 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Pprzeprowadzenie kursów zawodowych
dokument 2013/8/13 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC"
dokument 2013/6/26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty - przeprowadzenie szkolenia pn. Warsztaty rozwoju osobistego
dokument 2013/6/26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty - przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej Umiem ratować
dokument 2013/6/17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przeprowadzenie warsztatów pn. „Zajęcia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym”
dokument 2013/6/5 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przeprowadzenie szkolenia pn. Warsztaty rozwoju osobistego
dokument 2013/6/5 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej Umiem ratować
dokument 2013/5/31 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Warsztaty - zajęcia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym
dokument 2013/5/29 Przetarg na przeprowadzenie warsztatów pn. „Zajęcia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym”
dokument 2012/8/14 Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty - przeprowadzenie Warsztatów rozwoju osobistego
dokument 2012/8/3 Wybór najkorzystniejszej oferty - przeprowadzenie Warsztatów rozwoju osobistego
dokument 2012/7/16 Ogłoszenie przetargu na przeprowadzenie szkolenia pn. Warsztaty Rozwoju Osobistego
dokument 2012/7/3 Zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty - Kurs pomocy przedmedycznej
dokument 2012/6/20 Zawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty
dokument 2012/6/13 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
dokument 2012/6/13 Zmiana treści SIWZ - szkolenie świadomy siebie i innych
dokument 2012/6/13 wyjaśnienia treści SIWZ - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
dokument 2012/6/11 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokument 2012/6/8 Przetarg na przeprowadzenie „Kursu pierwszej pomocy przedmedycznej UMIEM RATOWAĆ”
dokument 2012/6/8 Przetarg na przeprowadzenie szkolenia pn. „Warsztaty psychospołeczne połączone z profilaktyką zdrowotną ŚWIADOMY SIEBIE I INNYCH”
dokument 2012/5/17 Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie szkolenia NOWOCZESNY MAGAZYNIER
dokument 2010/8/18 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
dokument 2010/8/6 Ogloszenie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie uslug szkoleniowych
dokument 2010/7/29 Część II zawiadomienie o rozstrzygnieciu postępowania
dokument 2010/7/21 część I zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
dokument 2010/7/16 pytania i odpowiedzi 2
dokument 2010/7/15 odpowiedź na zapytanie, zmiana SIWZ
dokument 2010/7/12 Ogłoszenie przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych
dokument 2010/6/2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych
dokument 2010/5/24 Ogłoszenie o przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych
Biuletyn Informacji Publicznej