Organizacja MOPS

W skład Ośrodka wchodzą :


Dyrektor,


Księgowość,


Sekcja Pomocy Środowiskowej,


Sekcja Świadczeń Rodzinnych,


Sekcja Świadczeń,


Sekcja Dodatków Mieszkaniowych,


Sekcja Gospodarcza,


Samodzielne stanowisko radcy prawnego,


Samodzielne stanowisko informatyka,


Pracownik d/s obsługi sekretariatu.

Biuletyn Informacji Publicznej