Godziny urzędowania

Godziny pracy

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30
środa  07.30 - 17.00
piątek 07.30 - 14.00:

 

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów

poniedziałek, wtorek, czwartek 07.30 - 09.00 i 13.00-15.30
środa 07.30 - 17.00
piątek 07.30 - 09.00 i 13.00-14.00

 

Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej przyjmuje interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30
środa  07.30 - 17.00
piątek 07.30 - 14.00

Pracownicy sekcji ds. Świadczeń Rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych przyjmują interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30
środa  07.30 - 17.00
piątek 07.30 - 14.00

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych przyjmuje interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30
środa  07.30 - 17.00
piątek 07.30 - 14.00

Asystenci Rodziny przyjmują interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 do 9.00
środa  od 07.30 do 17.00 

Psycholog przyjmuje wyłącznie osoby objęte wsparciem MOPS, uprzednim uzgodnieniu terminu:

poniedziałek, wtorek  od 7.30 do 15.30
środa 07.30-11.30

 Dyrektor

 dyrektor przyjmuje interesantów w środy 14.30 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej