Godziny otwarcia

Kasa otwarta codziennie

w godzinach 11.00 - 14.00

Wypłaty zasiłków stałych i okresowych w dwa ostatnie dni każdego miesiąca.

Wypłaty Świadczeń Rodzinnych wg grafiku.

Biuletyn Informacji Publicznej