Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek piątek 7.30 - 15.30

środa 8.00 - 16.00

 

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

w godzinach 7.30 - 9.00 i 13.00-15.30

środa 8.00 - 16.00

 

Pracownicy sekcji ds. dodatków mieszkaniowych przyjmują interesantów:

poniedziałek - piątek 8.00 - 12.00 i 14.00 - 15.00

 

Pracownicy sekcji ds. świadczeń rodzinnych przyjmują interesantów: 

poniedziałek - piątek, 8.00 - 12.00 i 14.00-15.00

 

Psycholog przyjmuje wyłącznie osoby objęte wsparciem MOPS, uprzednim uzgodnieniu terminu: 

poniedziałek - piątek, 8.00 - 15.00

 Dyrektor

 dyrektor przyjmuje interesantów w środy 14.30 - 16.00

 

Dane teleadresowe:

 ul. 3-Maja 18g/u,  55-200 Oława

numer telefonu - 71 7263646

email: mopsolawa@poczta.onet.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie
 art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w zbiorach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie, niezbędnych do realizacji zadań statutowych MOPS
 informujemy, że:
1) administratorem w/w przetwarzanych  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie z siedzibą przy ul. 3-Maja18 g/u, tel. 71 7263646;
2) w MOPS Oława został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych – email: mopsolawa@poczta.onet.pl , ul.3-Maja 18g/u, 55-200 Oława;
3) wszystkie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań objętych działalnością statutową MOPS w Oławie;
4) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym wyłącznie z mocy prawa;
5) okres przechowywania danych osobowych jest nie dłuższy niż 10 lat, a przypadku przechowywania danych osobowych w systemie elektronicznym - bezterminowy;
6) osoby,których dane są przetwarzane w MOPS w Oławie na podstawie udzielonej zgody, mają prawo do jej cofnięcia w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.;
7) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-1930) przy ul. Stawki 2];
8) informujemy, że podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkować zawarcie umowy. W przypadku odmowy podania danych konsekwencją może być odstąpienie od rozpatrywania sprawy dotyczącej odmawiającego.

Biuletyn Informacji Publicznej