Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek piątek 7.30 - 15.30

środa 8.00 - 16.00

 

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

w godzinach 7.30 - 9.00 i 13.00-15.30

środa 8.00 - 16.00

 

 

Pracownicy sekcji ds. dodatków mieszkaniowych przyjmują interesantów:

poniedziałek - piątek 8.00 - 12.00 i 14.00 - 15.00

 

Pracownicy sekcji ds. świadczeń rodzinnych przyjmują interesantów: 

poniedziałek - piątek, 8.00 - 12.00 i 14.00-15.00


 

Psycholog przyjmuje wyłącznie osoby objęte wsparciem MOPS, uprzednim uzgodnieniu terminu: 

poniedziałek - piątek, 8.00 - 15.00


 

Kierownik

 

kierownik przyjmuje interesantów w środy 14.30 - 16.00

 

Informujemy, że od 01 września 2014 roku zmienia się siedziba Ośrodka

 Nowy adres

 ul. 3-Maja 18g/u,  55-200 Oława

 nowy numer telefonu i faksu - 71 7263646

email: mopsolawa@poczta.onet.pl

bip@bip.mops.olawa.ig.pl

Biuletyn Informacji Publicznej